Vietnamese | English

4 nursing employees recruited jobs in Japan

Shakai Fukushi Houjin Koujukai Company and Tokutei Hieiri Katudou Houjin Houshinkai Company in collaboration with Hoang Anh Duong Co., Ltd., held an interview to recruit employers to work in Japan.

BUSINESS SPOTLIGHT